yag Samagari (Havan Samagri) 500gm

80.00

an materials include every type of havan like – Navaprasanam (first feed of rice to baby), Ayusiya Home, Grufsham, Karwachauth (Suhag Vrath), Wedding Ceremony, Mirithiunja Home, Mundan Puja, Namkaranam, Bhumi Pujan, Marbon (Lagan Patti) , Navagraha Homam, Punntra Vayamam, Satya Narayana Puja, Yajna Seemantham, Shanthi Path, Havan, Sriram / Sri Venkateshwara Kalyana Utsavam, Shivji Puja, Durgastami, Navratra Puja, Durga Puja, Guru Poornima, Mahalakshmi Pujan etc.

yag Samagari (Havan Samagri) 500gm

80.00